Uw advocaat uit Enschede als steun bij zaken in strafrecht

Advocatenkantoor Jakob heeft zich in de loop der jaren toegespitst op strafrechtzaken. Na betrokkenheid bij een misdrijf is uw strafrechtadvocaat een grote steun.

Contact

Strafrechtadvocaat in Enschede

Het strafrecht spreekt velen tot de verbeelding. Een strafproces kan een juridische spannende strijd worden en dat is reden waarom sommige strafzaken in de media volop aandacht krijgen. Ook spannend, maar altijd onplezierig is als u zelf met het strafrecht te maken krijgt. Aarzel dan niet om Advocatenkantoor Jakob in te schakelen. Zelfs bij een eenvoudige strafzaak is het raadzaam om u door een advocaat te laten vertegenwoordigen in de rechtszaal.

Advocatenkantoor Jakob staat u bij met rechtszaken op het gebied van:

Verdachte:

  • Geweldsmisdrijven, zoals (poging tot) moord, doodslag en mishandeling

  • Vermogensmisdrijven zoals diefstal, heling, verduistering en afpersing

  • Drugsdelicten zoals drugshandel, hennepkwekerij en ontneming

  • Zedendelicten zoals aanranding en verkrachting

  • Fraudedelicten zoals belastingfraude, merkenfraude en bijstandsfraude

Slachtoffer:

  • Voeging als slachtoffer van geweld- of zedenmisdrijf

  • Vordering bij het schadefonds geweldsmisdrijven

  • Artikel 12-procedure

Uw rechten in een strafzaak

De verdachte

Het strafrecht draait om de persoon die verdacht wordt van een strafbaar feit. U komt dus pas in het vizier van politie en justitie te liggen indien er een redelijk vermoeden bestaat dat u zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. In dat geval mag de politie tot actie overgaan, waarna u zelfs in de cel kunt belanden. Zulke dwangmiddelen grijpen vrij diep in het leven van een verdachte. Daarom heeft de verdachte het recht om direct na zijn arrestatie een advocaat te spreken. Elke verdachte doet er verstandig aan van dat recht gebruik te maken. De advocaat zal dan zijn cliënt, die zich veelal in het nauw gedreven voelt en met veel vragen zit, bijstaan en erop toezien dat politie en justitie hun bevoegdheden niet te buiten gaan. Vervolgens heeft de advocaat als taak om de rechter op zitting van de onschuld van zijn cliënt te overtuigen dan wel de rechter ten gunste van zijn cliënt te beïnvloeden in zijn beslissing over strafoplegging.

Niet in alle gevallen waarbij u van een strafbaar feit wordt verdacht zult u in voorarrest geplaatst worden. Dat mag namelijk alleen bij verdenking van bepaalde (zwaardere) delicten, mits er ook sprake is van een serieuze verdenking. Daarnaast moet het opleggen van de maatregel ook echt nodig zijn. Het komt dus niet zelden voor dat een verdachte zijn of haar berechting in vrijheid kan afwachten. Ook in dat geval zult u een dagvaarding ontvangen waarin u wordt opgeroepen om op een bepaalde datum voor de rechter te verschijnen. Daarin staat precies vermeld van welk feit u verdacht wordt. Ook als u in vrijheid een dagvaarding krijgt doet u er verstandig aan direct een strafrechtadvocaat te raadplegen.

Het slachtoffer

Niet alleen voor verdachten, maar ook voor slachtoffers van strafbare feiten is het wijsheid om een advocaat in te schakelen. Helemaal nu de laatste jaren steeds meer aandacht is gekomen voor de positie van het slachtoffer in het strafproces. Als slachtoffer zijn uw mogelijkheden om de schade te verhalen aanzienlijk verbeterd en bij ernstige delicten heeft u tegenwoordig het recht om tijdens de strafzitting over de gevolgen van het misdrijf te spreken. Ook kunt u een slachtofferverklaring laten voorlezen. Een ander belangrijk recht is dat u als slachtoffer bij het Gerechtshof in een zogenoemd artikel 12-procedure bezwaar kunt maken tegen de beslissing van de Officier van Justitie om de verdachte niet verder te vervolgen.

Icoon telefoon

Bent u betrokken geraakt in een strafrechtzaak? Bel ons voor de juiste hulp en steun.

Contact