De advocaat als wegwijzer bij letselschade in Enschede

Een letselschadezaak is vaak een ingewikkeld proces. De uitkomst is belangrijk voor het slachtoffer, daarom is een goede advocaat essentieel bij letselschade.

Contact

Uw advocaat bij letselschade in Enschede

Een ongeluk zit in een kleine hoek wordt vaak gezegd. De meeste ongelukken gebeuren in het verkeer maar ook op het werk of gewoon thuis gaat het wel eens goed mis. Een menselijke fout is gauw gemaakt en zelfs professionals zoals artsen maken wel eens een fout. Zo kan het dus gebeuren dat u door toedoen van een ander letsel oploopt en dat kan soms verstrekkende gevolgen hebben.

Rechtsbijstand in een letselschadezaak

Bovengenoemde gevallen noemen we een ongeluk of een fout omdat de ander helemaal niet gewild heeft dat u letsel oploopt. Helaas kan het ook gebeuren dat u door een ander doelbewust lichamelijk of geestelijk letsel wordt toegebracht. In dat geval spreken we niet van een ongeluk maar van een misdrijf. Jaarlijks worden in Nederland meer dan honderdduizend mensen slachtoffer van een geweld- of zedenmisdrijf en dat kan u ook overkomen. U kunt dus zomaar slachtoffer worden van bijvoorbeeld (zinloos) geweld, een beroving, een overval of verkrachting en het behoeft geen uitleg dat de impact van dergelijke misdrijven heel groot kan zijn.

De schade

Vanzelfsprekend is het het belangrijkste dat u als slachtoffer van een ongeval of een misdrijf snel geneest, maar bijna altijd is er ook financiële schade die u vergoed wilt hebben. Vergoeding van de schade is vanzelfsprekend pas aan de orde als een ander daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Soms ligt die vraag heel lastig en zult u daarover naar de civiele rechter moeten stappen, maar bij de meeste ongevallen is het meteen duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is. In dergelijke gevallen komt meestal een verzekeraar in beeld die de aansprakelijkheid netjes erkent en met wie het onderhandelingsproces over uw schadeclaim kan beginnen. De berekening van de totale schade kan een ingewikkelde aangelegenheid worden. Simpel gezegd komt het erop neer dat elke uitgave die u anders niet gemaakt zou hebben als schade geclaimd kan worden plus een bedrag aan smartengeld. Het gaat dus om materiële en immateriële schade.

Bij misdrijven kan het verhalen van de schade op de dader wat complexer liggen. Immers, veel daders ontkennen een misdrijf te hebben gepleegd in welk geval een strafrechtelijke veroordeling nodig zal zijn om de aansprakelijkheid van de dader vastgesteld te krijgen. Een strafproces biedt u als slachtoffer ook kansen nu de mogelijkheid bestaat om daarin een schadeclaim in te dienen. Dat heet voegen en is in feite een civielrechtelijke procedure binnen een strafproces. U heeft in de praktijk vrij snel een rechterlijke uitspraak in bezit en bij toewijzing zal de Staat uw schade uitkeren mocht deze niet op de dader verhaald kunnen worden.

Icoon telefoon

Zoekt u hulp bij een letselschadezaak? Bel ons voor overleg over uw situatie

Contact